giới thiệu về trung tâm

Cha An Rê Mai Sen

Cha An Rê Mai Sen

Kính nhớ cha Anrê Mai Sen, cha tổ của Salesian Don Bosco Vietnam 1952 – 1976 “Chúng con tin rằng , cha Mai Sen đã sống giữa chúng con như một Thánh Nhân và hy vọng Cha mau được Giáo Hội phong thánh” John Baptist Văn Thêm SDB

Khóa học đào tạo

video clip