Contact us

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN ANREMAISEN [EN]

Trung tâm đào tạo nghề Nhà hàng – Khách sạn Anrê Mai Sen đã bắt kịp với xu hướng đầy triển vọng này và mong muốn hỗ trợ cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một nền giáo dục toàn diện trong kinh doanh khách sạn. [EN]

Email us