Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN ANREMAISEN

Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Lac, P.19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel: +84(0)778635202, Fax: +84(0)2838405043

Website: www.anremaisen.com

Email: info@anremaisen.com

 

 

 

*
*
*
*
*